Picturae

Unesco Memory of the World Register

 

Scroll naar de content

 

Bibliotheca Philosophica Hermetica Collectie (BPH) is toegevoegd aan het Unesco Memory of the World Register. Hierin wordt uitzonderlijk documentair erfgoed opgenomen. In 2017 heeft Picturae boeken uit de Bibliotheca Philosophia Hermetica collectie (Ritman Bibliotheek) en toegankelijk gemaakt.

De Bibliotheca Philosophica Hermetica collectie telt ca. 29.000 boeken en manuscripten, waaronder circa 7500 boeken gedrukt vóór 1800. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het belang van de collectie onderkend en is in 2005 eigenaar geworden van een deel van de collectie. Lucinda Martin, directeur van de Bibliotheca Philosophica Hermetica en het Ritman Research Institute bij de erkenning: “Het doel van de bibliotheek is te laten zien wat de rol van de hermetische traditie is geweest in de geschiedenis, waaronder de bijzondere bijdrage van Nederland als beschermer van het vrije woord en het vrije geweten. Het betreft werken die niet alleen intrinsiek van belang zijn, maar die ook vaak een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse nationale identiteit en aan moderne ideeën omtrent de Rechten van de Mens.”

Leuk weetje: Auteur Dan Brown (van o.a. De Da Vinci Code) heeft het digitaliseren van de kerncollectie van ca. 4.600 boeken van vóór 1900 mogelijk gemaakt. Brown is een groot bewonderaar van de bibliotheek (internationaal bekend als The Ritman Library naar de stichter, Joost R. Ritman) en bracht diverse keren een bezoek tijdens het schrijven van zijn boeken Het Verloren Symbool en Inferno.

Trots op onze bijdrage aan deze uitzonderlijke erkenning van de collectie!

 

Meer lezen: https://www.unesco.nl/nl/nl-memory-world-register/bibliotheca-philosophica-hermetica-collectie-ritman-bibliotheek

Ritman