‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
Nationaal Glasmuseum Leerdam
Nationaal Glasmuseum Leerdam

Digitalisering van glasobjecten

Het Nationaal Glasmuseum Leerdam heeft zijn unieke en rijk gevarieerde collectie glas en kristal laten digitaliseren door Picturae. De gehele collectie – met tekeningen, catalogi en negatieven – is nu via een vooruitstrevende website en een multimedia applicatie toegankelijk.

Nationaal Glasmuseum Leerdam
Nationaal Glasmuseum Leerdam

Het Nationaal Glasmuseum Leerdam heeft in samenwerking met het Instituut Collectie Nederland en met ondersteuning van de Mondriaan Stichting, het VSB fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gravin van Bylandt Stichting de collectie laten digitaliseren door Picturae. De enorme collectie glasobjecten - 7000 in totaal - is door een team van meerdere fotografen van Picturae razendsnel vastgelegd. Alle glasobjecten zijn op locatie gefotografeerd. Het glas moest daarvoor echter eerst worden schoongemaakt. Dit delicate karwei is door vrijwilligers van het museum gedaan. Daarna heeft alles een inventarisatienummer gekregen en zijn de foto's gemaakt.

De objecten zijn zoveel mogelijk los gefotografeerd, zodat ze allemaal apart beschreven konden worden. Van serviezen zijn wel combifoto's gemaakt, omdat het voor het overzicht mooier is deze bij elkaar te tonen. Het glas en kristal werd één voor één op een lichtbak gezet met kleine reflectie, zodat je ook - indien doorzichtig - nog door het object kan kijken. Alles heeft dezelfde uitsnede gekregen, namelijk 4:5. Dit levert een mooi en rustig overzicht van de collectie op.

De 40.000 ontwerp- en werktekeningen in het archief van het museum zijn ook gedigitaliseerd. Ontwerp- en werktekeningen (in kopie) zijn genummerd opgenomen, zodat het 1 op 1 reproduceerbaar is. Op die manier ontstaat er een compleet overzicht van werk van een bepaalde ontwerper. Dit is weer – in verband – op de website van het glasmuseum terug te vinden.

Aansluitend zijn alle 15.000 negatieven van de fotografen van het Glasmuseum gescand. Sommige negatieven dateren nog van voor de Eerste Wereldoorlog. Nadat alle negatieven waren gescand zijn ze opnieuw verpakt en genummerd. De negatieven zijn gekoppeld aan de contactafdrukken, waardoor je kan zien welk ontwerp door welke vervaardiger is gemaakt. Zo werden alle negatieven toegankelijk gemaakt. Ook alle catalogi van het Nationaal Glasmuseum Leerdam en Maastricht zijn gedigitaliseerd en worden in een bookviewer tentoongesteld. De beschrijvingen worden de komende jaren door experts gecomplementeerd.

Nationaal Glasmuseum Leerdam
Nationaal Glasmuseum Leerdam

Digital Asset Management en vooruitstrevende website

Dit alles komt vervolgens samen in een bijzondere website die door Picturae is ontwikkeld. Daarop zijn verbanden te vinden tussen allerlei entiteiten zoals ontwerper, foto, tekeningen, catalogie, etc. Dit is gerealiseerd door een koppeling tussen de website en het Memorix Digitial Asset Management (DAM) van Picturae.  De relaties tussen de entiteiten wordt gelegd in Memorix Maior, de software infrastructuur voor het beheren van een digitale collectie. De beelden zijn tevens tot A0 formaat in te zoomen door de technologie in Memorix.

Multimedia applicatie

Het Nationaal Glasmuseum ging daarna gebruik maken van een glaswiki, films, audiofragmenten en een volledig nieuwe website. Picturae heeft bovendien een ander innovatief element ontwikkeld: een multimedia applicatie op de iPod Touch met behulp van Memorix genaamd "Fascinaties en Perspectieven". Met een iPod Touch wordt informatie over de museumstukken interactief overgedragen aan de bezoeker. Tijdens het gebruik leerde de applicatie de voorkeuren van de bezoeker kennen. Dit gebeurde door middel van geluidsfragmenten, video's en foto's vanuit het perspectief van de ontwerper, de glasblazer, de slijper, de fabrieksdirecteur en de verzamelaar. De glaskunst wordt daarmee van alle kanten belicht. Ook bevat de applicatie een rondleiding, een zaaloverzicht en gegevens van ieder object in het museum.

Het Nationaal Glasmuseum

Het Nationaal Glasmuseum (gevestigd in Leerdam) heeft een collectie glas en kristal die een representatief overzicht geeft van het Nederlands vernieuwingsglas uit de periode 1880 tot heden. De verzameling bestaat voor een belangrijk deel uit producten van de nabijgelegen Glasfabriek Leerdam. Deze fabriek was in 1915 een van de eerste bedrijven in Nederland die kunstenaars inschakelde bij het ontwerpen van gebruiks- en sierglas. Bijna tien jaar geleden zette het bestuur van het museum de eerste stappen in een ambitieus vernieuwingsproces dat heeft geleid tot dit bijzondere project.

Brochure Projectmatige fotografie

Meer weten over projectmatige fotografie? Download hier de brochure »
Projectmatige fotografie