‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
Atlas van Stolk
John Gundlach | Picturae

Zoeken/vinden

De Atlas Van Stolk omvat 245.000 prenten, tekeningen, foto's en affiches. De Rotterdamse houthandelaar Abraham van Stolk had twee passies: hout en vaderlandse geschiedenis. In 1835 begon hij met het verzamelen van prenten, kaarten en tekeningen van de geschiedenis van Nederland. Deze atlas zou uitgroeien tot één van de belangrijkste en omvangrijkste collecties historieprenten van Nederland.

Karakteristiek van de betere collectie: kwantiteit en kwaliteit zijn gelijkwaardige grootheden. Daaruit volgt dat de grote uitdaging voor Picturae is: snelheid vergroten (kostenbesparend immers) zonder in te leveren op kwaliteit.

Pentekening

Dan stuit je op heel inspirerende problemen.  Tijdens het digitaal fotograferen van de objecten, bleek bij verschillende fijne pentekeningen het absorptievermogen van de camera te beperkt. Daardoor ontstond een lichte kleurvertekening op de gedigitaliseerde kopieën. 

Strenger

Dit kleine, maar storende effect, werd getackeld door strenger te selecteren zodat objecten waarbij dit fenomeen zou kunnen worden verwacht, door een lijnscanner zijn gedigitaliseerd. Probleem opgelost. Kwaliteit behouden, snelheid nagenoeg behouden.