‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
Erfgoed van de oorlog

Erfgoed van de Oorlog

Tegenwoordig hebben weinig kinderen nog opa's en oma's die hun iets kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog eenvoudigweg omdat zij toen nog niet geboren waren. Het verstrijken van de tijd maakt het des te belangrijker dit erfgoed digitaal te ontsluiten. Met dit doel is Erfgoed van de Oorlog door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgezet.

Regionaal Archief Tilburg

Picturae heeft binnen dit project verschillende soorten materiaal gedigitaliseerd: van de archieven van de luchtbeschermingsdiensten tot persoonlijke archieven. Ook heeft Picturae een grote collectie geluidsbanden en –cassettes met authentieke opnames van tijdens en net na de oorlog ontsloten.

Voor dit project is ruim 3.000 uur audio van de collectie van het KITLV en 70 uur voor het Regionaal Archief Tilburg gedigitaliseerd.

Wiki

Daarnaast heeft Picturae voor het Regionaal Archief Tilburg een database gemaakt die relaties legt tussen vier afzonderlijke databases met betrekking tot het verleden van Tilburg. De resultaten worden gepresenteerd in de Tilburg Wiki. Via de Wiki kan er in één keer tegelijk gezocht worden in de archieven uit de databases: luchtbeschermingsdienst, persoonlijke archieven, instellingen (die bonnen uitdeelden etc.) en ego-documenten en wederopbouwarchieven.