‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’

Future of photographic archives

10.00 - 12.00 uur

Institut Néerlandais

121 rue de Lille 75007 Paris

Aanmelden kan hier

 

Het Behoud van analoge archieven voor de toekomst
Hoe om te gaan met werk uit de pre-digitale tijdperk

Tijdens deze ronde tafel zal Brigitte Lardinois, beheerder van de Philip Jones Griffiths-Foundation en adjunct-directeur van de Photography and Archive Research Centre van de University of the Arts in Londen, een aantal bevindingen rondom haar onderzoek naar dit thema delen.

Peter van den Doel zal namens Picturae dit onderwerp op een meer commerciële wijze insteken.

Veel fotografen archieven dreigen in toenemende mate het risico te lopen te worden vernietigd of in kelders of op zolders te worden opgeslagen. Of komen op zijn best terecht in het depot van een instituut dat niet over de nodige financiële middelen beschikt om grote delen van de archieven te digitaliseren en beschikbaar te stellen voor het publiek. Het is de verwachting dat het aantal van aangeboden archieven in de toekomst zal zo groot zijn dat het de beschikbare middelen ruimschoots zal overstijgen.

Een aantal fotografen verwachten dat hun archief geld waard is en dat de instellingen moeten betalen om hun archief op te kunnen nemen gezien hun status en kwaliteit en inhoud van het archief. Dit is een misvatting. Er is simpelweg een gebrek aan financiële middelen om alle belangrijke archieven op te nemen, laat staan dit te financieren. In het beste geval zullen ze in staat zijn om een klein deel van hun archief te digitaliseren en misschien een tentoonstelling rondom het archief te organiseren.

Wij zijn van mening dat het in het belang van de fotograaf is om de verantwoordelijkheid te nemen voor het digitaliseren van hun archief zodat deze in de (nabije) toekomst digitaal aanwezig en beschikbaar blijft. Een dergelijk initiatief kan niet alleen zichzelf in stand houden, het is ook van groot belang voor erfgenamen, instituten of andere vertegenwoordigers.

Er zullen vragen gesteld worden zoals:

  • Ben je het eens met het bovenstaande?
  • Zo niet, wat is jouw idee over de toekomst van fotografische archieven?
  • Wat zal er met jou archief gebeuren over 20 jaar?
  • Wie is verantwoordelijk voor het behoud en de digitalisering van jouw archief?
  • Zou je materiaal selecteren voor digitalisering en zo ja wat zijn hier voor je argumenten?
  • Of zou het gehele archief gedigitaliseerd moeten worden?

Nieuwsgierig hoe deze rondetafel is verlopen? Lees het hier.