‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Picturae is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit is een internationaal keurmerk dat gaat over bedrijfsprocessen. In het kort komt het neer op: zeg wat je doet, doe wat je zegt, bewijs het.

Jaarlijkse toetsing

Sinds Picturae in 2016 het ISO certificaat heeft verkregen, worden we jaarlijks getoetst. Zo zijn onze klanten ervan verzekerd dat onze werkprocessen optimaal ingericht zijn. Daarnaast blijven we onze bedrijfsprocessen voortdurend verbeteren. Daardoor hebben we in 2016 de ISO 9001:2015 norm verkregen, die wij graag als download beschikbaar stellen.

Inhoud norm

De ISO 9001:2015 wordt uitgereikt aan een bedrijf met een goed en werkbaar beleidsplan met duidelijke doelstellingen, een goede kwaliteitscontrole en gekwalificeerd personeel. De norm besteedt daarnaast aandacht aan de interne communicatie, beschrijvingen van alle processen binnen het bedrijf en continue verbetering. Dit kwaliteitsbeleid en de procedures zijn uitgewerkt in een kwaliteitshandboek.