Picturae

Open Data voor optimaal gebruik

Alle Friese Gemeenten

Scroll naar de content

AlleFriezen.nl is een website met persoonlijke informatie van personen uit de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. Hier vind je informatie over alle personen die geboren, getrouwd of overleden zijn in de desbetreffende regio, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw. De site stelt alle openbare akten van de burgerlijke stand - vanaf 1811 - en deels de bevolkingsregisters van de aangesloten gemeenten digitaal beschikbaar. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van vóór 1811 beschikbaar gesteld.

15 miljoen vermeldingen

Een duik in de geschiedenis met de Webkitchen Genealogie component

Meer dan 15 miljoen vermeldingen zijn met één enkele zoekopdracht zichtbaar op de website. Door gebruik te maken van de Webkitchen Genealogie component en onze zoekmachine kan iedereen in de geschiedenis duiken, op zoek naar zijn of haar Friese voorouders.

screenshot allefriezen nl bij case
Provinciebrede samenwerking

Open Data en gemeenschappelijk beheer

De informatie op AlleFriezen.nl wordt gedeeld als Open Data. Op die manier vergroten we het bereik en optimaliseren we het gebruik. Websites als WieWasWie.nl maken dankbaar gebruik van deze mogelijkheid. AlleFriezen.nl maakt het voor de deelnemende gemeenten mogelijk om de informatie 

te delen in het kader van de Wet Hergebruik Overheidsdata. De website en het gekoppelde VeleHanden project met dezelfde naam worden door de deelnemende gemeenten op een gemeenschappelijke manier beheerd en onderhouden. Een mooi voorbeeld van een provinciebrede samenwerking.