Picturae

Digitaliseren van 53.000 uur VHS tapes

VIAA

Scroll naar de content

De archieven van onze Vlaamse buren zijn rijk aan beeld- en geluidsmateriaal. VIAA houdt zich bezig met het in stand houden van zoveel mogelijk audiovisueel materiaal uit Vlaanderen. Digitaliseringsopdrachten worden op een duurzame wijze uitgevoerd, zodat toekomstige generaties kunnen blijven terugblikken op het verleden.

De vraag van VIAA

Geef toekomstige generaties duurzaam toegang tot historisch beeldmateriaal

In 2012 hebben internationale experts het al voorspeld; over 10-15 jaar zal het merendeel van de magnetische audio- en videodragers niet meer afgespeeld kunnen worden. Ons cultureel erfgoed dreigt te verdwijnen als we niet rap ingrijpen. Reden voor VIAA om tot actie over te gaan en historisch materiaal duurzaam te conserveren.

av video 4814