‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
23nov

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten laat Alumniregisters invoeren op VeleHanden

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag bestaat dit jaar 330 jaar. In dit feestelijke jaar gaat een lang gekoesterde wens van de Academie in vervulling. Namelijk om allen die ooit aan de Academie – vanaf het stichtingsjaar 1682 – hebben gestudeerd en gedoceerd, in kaart te brengen en voor het voetlicht te brengen. Vanaf maandag 26 november start het indexeren van alle namen van oud-studenten en oud-leraren op het crowdsourcingsplatform VeleHanden.

Het totale aantal alumni vanaf 1682 wordt geschat op ruim 30.000 personen. Hieronder bevinden zich ook vele nationaal en internationaal bekend geworden kunstenaars. Voorbeelden zijn de vermaarde schilder/fotograaf George Breitner, impressionist Isaac Israëls, schilder J. H. Weissenbrch, schrijver Jan Wolkers en schrijver Jan Cremer.

VeleHanden

De vrijwilligers op VeleHanden beginnen met de leerlingregisters uit de 19de eeuw en begin 20ste eeuw. Hierna zullen de leerlingenkaarten van 1916-1989 worden ingevoerd. De leerlingregisters bevatten inschrijvingslijsten en leerlingenkaarten. Deze archiefdocumenten zorgen ervoor dat we een beter beeld krijgen van de veranderingen in het onderwijs en de groei van het aantal leerlingen. In de leerlingregisters staan vooral de basisgegevens vermeld, zoals achternaam van de leerling, voornaam en/of initialen, leeftijd, beroep en soms een adres. Vanaf 1916 verschijnen ook leerlingenkaarten voor dag- of avondstudenten op naam. Hierop worden ook de vorderingen van de leerlingen en de betreffende inschrijvingsjaren bijgehouden. Soms zijn hier zelfs eindrapporten per studiejaar in terug te vinden.

De leerlingen- en lerarenregisters die worden ingevoerd op VeleHanden, worden gepubliceerd op een website van de Academie.

Beloning

De Academie wil iedereen die meehelpt met de invoer op VeleHanden zo veel mogelijk betrekken bij Academie-activiteiten. Dit betekent dat de vrijwilligers worden uitgenodigd voor speciale alumni-bijeenkomsten zoals de eindexamenexpositie in juli 2013. Daarnaast wil de Academie met het puntensysteem vrijwilligers de mogelijkheid bieden met punten scans van een document uit de vroegste geschiedenis van de Academie te kopen.