‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
25sept

Gemeente Dongeradeel neemt deel aan AlleFriezen.nl

De genealogie website AlleFriezen.nl wordt opnieuw uitgebreid. Picturae is de samenwerking aangegaan met de Friese gemeente Dongeradeel om de genealogische registers door Picturae in te laten scannen. Vervolgens worden deze aan de database van AlleFriezen toegevoegd. Daarmee is het alweer de 24ste deelnemer van dit succesvolle project. Op het moment zijn bijna alle gemeenten betrokken bij de site. Als gevolg wordt steeds meer genealogische geschiedenis van de Friezen voor iedereen toegankelijk.

 

AlleFriezen

AlleFriezen.nl is een succesvolle website dat door Picturae is ontwikkeld. Het is een database met informatie van Friezen die - van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw -  geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Fryslân. Daarvoor gebruikt Picturae de bronnen van de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord- Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. De site is wereldwijd al meer dan 10 miljoen keer geraadpleegd.

AlleFriezen.nl streeft er naar alle gegevens uit de openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) beschikbaar te stellen en het mogelijk te maken om alle akten die bij de gepresenteerde gegevens horen te bekijken. Momenteel zijn alle geboorte- (1811-1902), huwelijk- (1811-1922) en overlijdensregisters (1811-1942) van een groot aantal gemeenten van de provincie Fryslân online te raadplegen. AlleFriezen.nl is daarbij afhankelijk van (financiële) medewerking van de Friese gemeenten.

 

Meer informatie?

http://www.allefriezen.nl