‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
16aug

Stadsarchief Rotterdam zet militieregisters op VeleHanden

Het Stadsarchief Rotterdam laat via de crowdsourcingtool VeleHanden Rotterdamse Militieregisters uit de periode 1814 tot 1902 toegankelijk maken. Vrijwilligers helpen via dit project vanuit huis mee om de registers te indexeren op onder meer naam, geboortedatum en geboorteplaats. Op deze manier komt de informatie voor een breed publiek beschikbaar. Zestien andere archiefdiensten uit het hele land hebben inmiddels hun militieregisters op VeleHanden geplaatst.

Militieregisters

In militieregisters werd de administratie bijgehouden van alle mannen die werden opgeroepen voor de dienstplicht. In 1811 werd bepaald dat op iedere 100 inwoners één militielid moest worden aangewezen. Door een tekort aan vrijwilligers werd er geloot, dit werd bijgehouden in lotingsregisters. Later gold de militaire dienstplicht voor alle mannen vanaf 18 jaar. Tot 1941 werden registers opgemaakt van alle jongemannen die werden opgeroepen voor de dienstplicht.

Registers Stadsarchief Rotterdam

De registers uit de periode 1814 tot 1902 bevatten de rijkste informatie. Daarom zijn deze uitgekozen voor het project. De militieregisters bieden waardevolle informatie voor genealogisch en sociaalhistorisch onderzoek. Naast naam, geboortedatum, geboorteplaats en de namen van de ouders, werd in de militieregisters ook het beroep, signalement, reden tot afkeuring en plaats van inlijving vermeld.

VeleHanden

De crowdsourcingtool VeleHanden zet zich in om de geschiedenis van alle Nederlanders op internet te krijgen zodat een groot publiek er gebruik van kan maken. Vrijwilligers kunnen vanuit huis de bronnen indexeren en zo meehelpen aan de digitale beschikbaarstelling. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden op de site. Ervaring is niet nodig, wel passie voor het verleden.