‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
08juni

Nieuw project voor VeleHanden: Missing Links

VeleHanden heeft er een nieuw project bij: Missing Links. Via de online community kunnen vrijwilligers van het project records koppelen van het Regionaal Archief Leiden.

Regionaal Archief Leiden

Al vroeg begon het Regionaal Archief Leiden met het digitaal ontsluiten van de collectie. Het was toen nog niet mogelijk om records direct aan afbeeldingen te koppelen. Daardoor is de collectie nu niet optimaal doorzoekbaar. Door gebruik te maken van het online crowdsourcingsplatform VeleHanden, een innovatief online platform waar vrijwilligers vanachter hun eigen computer archiefstukken toegankelijk maken, wordt het mogelijk om met behulp van vrijwilligers de missing links tussen records en afbeeldingen alsnog te realiseren.

Vrijwilligers

De gebruiker krijgt wel de afbeelding op het scherm, maar moet zelf de precieze passage zoeken. Vervolgens worden de gegevens en de afbeeldingen aan elkaar gekoppeld. Geen ingewikkeld invoerproject dus, en speciale computerkennis is dan ook niet vereist. Elke koppeling levert punten op. Die kunnen later in de webwinkel op de website van het Regionaal Archief Leiden worden ingeruild voor gratis scans uit de collectie, bijvoorbeeld van kaarten uit de atlas Blaeu, aktes, portretten of stadsgezichten. Als eerste zijn de doop-, trouw- en begraafgegevens van Leiden en omstreken aan de beurt.

Meedoen?

Kijk voor meer informatie en aanmelding op VeleHanden.nl.