‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
29juli

Tresoar heeft primeur validatie toolkit voor genealogische metadata

Picturae heeft op verzoek van en in samenwerking met Tresoar een validatie toolkit voor de invoer en controle van genealogische metadata in Memorix Maior ontwikkeld. De inhoudelijke bijdrage van Tresoar tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe functionaliteit was van onschatbare waarde. Inmiddels kunnen ook andere instellingen de validatie toolkit afnemen om hun genealogische metadata in Memorix Maior al tijdens de invoer te controleren.

Memorix Maior

Ontwikkeling

Tresoar heeft Picturae benaderd voor de ontwikkeling van een validatie tool om het mogelijk te maken om de genealogische metadata op te schonen. Medewerkers van Tresoar hebben samen met Tjerk Tigchelaar van stichting Freonen fan de argiven fan Fryslân (FAF) intensief meegedacht met de functionaliteiten van een dergelijke validatie tool. Stichting FAF steunt de Friese archieven in de ruimste zin des woords. Tresoar en Tigchelaar gaven een inhoudelijke bijdrage over de controles op datumvelden en namen. Picturae is verantwoordelijk voor de technische implementatie en heeft deze controles mogelijk gemaakt. Hierdoor is het vanaf heden mogelijk duidelijke rapportages te maken van de correctheid van de data, waardoor vrijwilligers effectiever kunnen werken en er minder foutmeldingen van bezoekers kunnen worden verwacht.

Controle op datumvelden

Wat betreft de controle op datumvelden is het nu mogelijk dat er gecontroleerd kan worden op een valide datum (dus geen 30 februari), ook kan er gecontroleerd worden of een geboorte- of overlijdensdatum eerder dan de akte staat geregistreerd of een overlijdensdatum eerder dan de geboorte datum. Daarnaast kan ook gecheckt worden of een akte datum valt binnen de periode van een register en of de datum niet groter is dan de huidige datum, denk bijvoorbeeld aan een fout zoals 8195 in plaats van 1895.

Ook kan gecontroleerd worden op opvallende zaken die mogelijk kunnen wijzen op foutieve metadata, denk hierbij aan:

  • Overleden ouder dan 100 jaar
  • Bruidegom jonger dan achttien jaar
  • Bruid jonger dan zestien jaar
  • Leeftijdsverschil tussen bruid en bruidegom meer dan twintig jaar
  • Geboorte- of overlijdensdatum en aktedatum meer dan x dagen uit elkaar bij geboorte- of overlijdensakten

Controle op namen

Ook wilden de medewerkers van Tresoar controleren of er bij het invoeren van namen tikfouten zijn gemaakt. Dat kan nu eenvoudig. Zo kan worden gecontroleerd of een persoon waarvan de ouders ook genoemd worden dezelfde achternaam heeft als de vader of de moeder. Denk bijvoorbeeld aan een check bij een trouwakte waarbij gekeken kan worden of de achternaam van de bruid gelijk is aan de achternaam van de vader van de bruid of een geboorteakte waarbij gecontroleerd wordt of de achternaam van het kind gelijk is aan de achternaam vader of moeder. Daarnaast kan gecontroleerd worden op het ontbreken van een voornaam en achternaam en akten waarbij wel het tussenvoegsel is ingevoerd, maar geen achternaam.

Validatie toolkit

Met een validatie toolkit in Memorix Maior kan eenvoudig een overzicht worden gegenereerd van onjuiste metadata, zodat genealogische metadata kan worden verbeteren. Dit overzicht is te filteren op soort akte en vanuit het overzicht kunt u direct de metadata bewerken. Ook wordt er bij het opslaan van nieuwe metadata een melding gegeven als bijvoorbeeld het datum- of achternaamveld onjuist ingevuld lijkt te zijn.

Tresoar

Tresoar

Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. De collectie omvat talloze in Fryslân verschenen kranten en tijdschriften, honderdduizenden boeken waaronder exemplaren uit de bibliotheek van Erasmus, tienduizenden foto’s, films, geluidsopnamen, rechtbankverslagen, notariële akten, de Atlas van Blaeu, handschriften en brieven van bekende Friezen,  bedrijfsarchieven van Douwe Egberts en archieven van de Elfstedenvereniging , cd’s van Friese punk tot klassiek,  het monnikenwerk de “Attische Nachten” uit 836 na Christus en de meer dan 150 bibliografieën gemaakt door J.J. Kalma, de oudste en nieuwste(Friese)literatuur, wetenschappelijke publicaties, digitale bestanden en nog veel meer.

Uitgebreide informatie over de validatie toolkit is te vinden in de productomschrijving op onze website.

Eerder had Picturae de eer de vijf oudste handschriften uit de collectie van Tresoar te digitaliseren. Het oudste handschrift de Noctes Atticae van Aulus Gellius stamt uit 836 en het jongste handschrift de Fasti van Ovidius uit de twaalfde eeuw. Meer informatie is te vinden in het nieuwsbericht ‘Picturae digitaliseerde oudste handschriften Tresoar’.