‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
18apr

Bevolkingsregisters AlleFriezen binnenkort online door crowdsourcing

Op 25 april 2013 worden in het gemeentehuis van Boarnsterhim de vernieuwde website AlleFriezen.nl en het VeleHanden project AlleFriezen gelanceerd.

allefriezen
Historisch Centrum Leeuwarden

AlleFriezen

Binnen het succesvolle project AlleFriezen.nl, werken alle Friese gemeenten, de provincie en de archiefinstellingen samen om de anderhalf miljoen akten van de Burgerlijke Stand gratis online te zetten. Voor de bevolkingsregisters van de periode 1850 tot 1939 met honderdduizenden persoonsnamen, wordt de crowdsourcingwebsite VeleHanden.nl ingezet.

VeleHanden project

Op VeleHanden kan iedereen meehelpen met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters. Daar worden deelnemers gevraagd om indexgegevens aan de digitale bevolkingsregisters toe te voegen. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de registers doorzoekbaar worden. Het project begint de komende maanden met de registers van de (voormalige) gemeenten Baarderadeel, Hennaarderadeel, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Utingeradeel en Vlieland. Daarna zullen andere gemeenten volgen.

Gratis toegankelijk

Op de vernieuwde website AlleFriezen.nl, die gelijktijdig de lucht in gaat, zullen de door de deelnemers van VeleHanden ontsloten bevolkingsregisters worden gepresenteerd. Dit zorgt ervoor dat iedereen ter wereld die iets over Friese persoonsgegevens wil weten, gratis online onderzoek kan doen.

Meedoen?

Na de lancering op 25 april 2013 om 14.30 kan iedereen die mee wil doen zich inschrijven voor het project AlleFriezen en beginnen met invoeren. Aanmelden voor VeleHanden kan altijd, via www.velehanden.nl.