‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
11apr

Interesse voor koppeltool tijdens presentatie Digitale Collectie

Picturae en Digitale Collectie organiseerden woensdag 2 april 2014 een bijeenkomst bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De bijeenkomst stond in het teken van de Search All, OAI-PMH en koppeltool binnen Memorix Maior die gratis gebruikt kan worden wanneer klanten een deel-overeenkomst afsluiten met Digitale Collectie. Hieronder een verslag van de bijeenkomst.

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Presentatie Digitale collectie

Pieter Vijn, Digitale Collectie, startte de bijeenkomst met een welkomstwoord. Hierin legde hij de band uit tussen Picturae en de Digitale Collectie. Hierna stond Wim Karels, teamleider Sales van Picturae, kort stil bij het onverwachte overlijden van Picturae’s algemeen directeur Onno Zaman op vrijdag 21 maart 2014.

Digitale Collectie

Na een korte voorstelronde van de aanwezigen, vervolgde Vijn zijn presentatie. Hij startte met het hoe en wat van de Digitale Collectie. De Digitale Collectie brengt de digitale erfgoedcollecties van Nederland op één plek samen. Deze collecties kunnen vervolgens weer gebruikt worden in diverse innovatieve toepassingen, zoals virtuele tentoonstellingen, wetenschappelijk onderzoek, digitale leermiddelen en toeristische applicaties. Tevens vergroot Digitale Collectie de internationale zichtbaarheid van Nederlands erfgoed door collecties door te zetten naar Europeana. Deze visie volgt het beleid van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap: een virtuele collectie van alle digitale bronnen aangelegd door verschillende erfgoedinstellingen. De Digitale Collectie stimuleert dat iedere instelling die digitaliseert, vanuit welke doelstelling ook, kan bijdragen aan deze collectie. Hierbij werkt Digitale Collectie als een zogenoemde dark aggregator die zorgt voor de toegevoegde waarde van data aggregatie voor de meewerkende instituten en de toegevoegde waarde van het verrijken van digitale collecties.

Kortom, Digitale Collectie verzorgt voor Nederland de aggregatie, het doorzetten van metadata naar Europeana. Daarnaast ontwikkelt en faciliteert Digitale Collectie allerlei voorzieningen die instellingen kunnen helpen hun collecties te verbeteren en verrijken.

Samenwerking

In 2014 is het door een extra financieringsimpuls mogelijk instellingen kosteloos aan te sluiten op de nationale infrastructuur. Picturae is een samenwerking aangegaan met Digitale Collectie als technisch aggregator voor haar klanten. Door de modernste technieken en goede dienstverlening is Picturae als geen ander in staat hierin te voorzien. Voor klanten van Picturae geeft dit de mogelijkheid om zonder extra kosten duurzaam vindbaar te zijn op Europeana. Bij het ontwikkelen van de OAI-PMH tool hebben we een standaard voor uitwisseling van Metadata ontwikkeld: Open Archive Initiative- Protocol Metadata Harvesting. Omdat niet elke klant de gehele collectie openbaar wil maken, is het mogelijk delen openbaar te maken. Dit kan te maken hebben met auteursrechten. Zo is het binnen Memorix Maior mogelijk om een rechtenstatement toe te kennen aan collecties, de keuze bestaat uit de Creative Commons Licenties of Europeana Rights Reserved.

Toekomstplannen

In de toekomst zullen we werken aan maximalisatie van de aggregatie en optimalisatie van de workflow. Denk ook aan meta data uitwisseling afspraken, aggregatie routes, promotie van EDM als de nieuwe mapping standaard en het stimuleren van nieuwe use cases. Tot slot zullen we werken aan integratie met OpenSKOS en het harvesten van thesauri.

De koppeltool

Voor klanten van Picturae is dankzij de samenwerking met Digitale Collectie nu de mogelijkheid om zonder extra kosten duurzaam vindbaar te zijn op Europeana. Een speciaal hiervoor ontwikkelde tool kan de juiste velden en thumbnails uit Memorix halen en beschikbaar stellen aan Digitale Collectie. De tool bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Search All: De search all functionaliteit is een nieuwe manier van zoeken in Memorix Maior Collectiebeheer. Deze zoekmethode zoekt vele malen sneller (zoals op de beeldbank) door alle collecties in Memorix Maior heen. Hierdoor kun je gemakkelijk door verschillende entiteiten binnen memorix zoeken.
  • OAI-PMH: Een inrichtingstool om de collectie data op de juiste manier aan te bieden via OAI-PMH. Zowel de mapping, beveiliging, afbeeldingsgrootte als extra Europeana tags zijn hier in te stellen. Zo kun je op veldniveau aangeven welk deel van de collectie je wel en niet wilt delen.
  • Koppeling Digitale Collectie: Binnen deze aanbieding zit ook de koppeling met Digitale Collectie. Dit wordt door Picturae in samenwerking met Digitale Collectie voor u geregeld.

Kosteloze implementatie tool

Wanneer Memorix Maior gebruikers nu een deel-overeenkomst aangaan met de Digitale Collectie krijgen zij de koppeltool gratis. Normaal wordt € 1.200,- in rekening gebracht voor de koppeltool, die bestaat uit Search All, OAI-PMH en een koppeling met Digitale Collectie.

De tool is kosteloos te gebruiken binnen uw eigen Memorix omgeving. Picturae verzorgt in eerste instantie de technische configuratie en mapping naar het standaard Europeana datamodel. Wij vragen u slechts een deel-overeenkomst te tekenen voor het uitwisselen van de metadata van uw collectie met Digitale Collectie en (evt. samen met Digitale Collectie) de juiste rechten toe te kennen. Wat betreft uw afbeeldingen kunt u daar zelf de keuze in maken: van ‘all rights reserved’ tot ‘public domain’ zijn er legio mogelijkheden. Tenslotte hoeft u maar een vinkje te zetten bij de juiste collectie en deze wordt door Digitale Collectie in Europeana geplaatst. Het beheer blijft uiteraard in uw eigen handen.

6x9

Na de demonstratie van Tiessen, vervolgde Margot Knijn, van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Zij vertelde over het project ‘6x9’. Dit is een samenwerkingsproject tussen Picturae en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In dit project wordt een zee van beelden aangeboden als een selectie beelden. Het idee is om de fotocollectie van Nederland te verbinden, hiermee worden verschillende beeldcollecties verbonden. Uitgangspunt is ook om niet tekstueel te navigeren, maar juist visueel. Daarbij ook de mogelijkheid hebben om foto’s te bekijken, te delen en de collectie te verrijken middels crowdsourcing.

Op dit moment is het project in de ‘proof of concept’. Dat betekent dat het project nog niet wordt gebouwd, maar om instellingen te enthousiasmeren en de financiering rond te krijgen. Qua planning is het project nu dus in de eerste fase, mochten er financiële middelen beschikbaar komen, dan kan het project opgestart worden.

De werktitel ‘6x9’ refereert naar een negatiefformaat. Aangezien deze titel als domeinnaam al bezit is, wordt er nog gezocht naar een definitieve projectnaam. Er wordt gedacht aan namen zoals Fotoen, Kubers, Cubimatic en Kuubster.

Presentatie DOKLAB

DOKLAB

De middag werd afgesloten door Koen Rotteveel van DOKLAB. Op verschillende manieren probeert DOKLAB culturele instellingen en andere organisaties te ondersteunen. Dit gebeurt door het geven van visie en advies, het leveren van concepten en producten en het doen van onderzoek. Ook kan DOKLAB met behulp van de OAI-tool collecties ontsluiten op multitouch een multi touch table. De missie van DOKLAB is het verbinden van mensen aan verhalen en collecties. Om dit doel te bereiken ontwikkelen ze interactieve producten op het raakvlak van digitaal en fysiek. Hun producten zorgen er voor dat de collectie meer onder de aandacht wordt gebracht.

Volgens Rotteveel is de OAI-tool het beginpunt om met collecties aan de slag te kunnen gaan:

  • Eenmalige configuratie
  • Automatische synchronisatie
  • Afbeeldingen via het web
  • Geen continue belasting
  • Open standaard