‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
16apr

Een productieve bijeenkomst: de genealogiedag

Op een bijzondere locatie, de citadel van ‘s Hertogenbosch, oftewel het Brabants Historisch Informatie Centrum, werd maandag 15 april Picturae’s Genealogiedag gehouden. In dit voormalige fort, dat werd aangelegd tussen 1637 en 1645, werden de gasten ontvangen. Onder hen bevonden zich allerlei specialisten uit de archiefwereld.

Genealogiedag

De dag werd geopend met een luchtig welkomstwoord door teamleider Sales, Wim Karels. Hierna was het tijd voor intensievere zaken: de workshop rondes over de publiekskant en de achterkant van Memorix Maior Genealogie. Tijdens deze rondes presenteerde Picturae ideeën over het innoveren van een goed beheersysteem en publicatiesysteem voor genealogische bronnen, de aanwezige genealogie experts van archiefdiensten droegen echter ook zeer bij. Zij schreven post-its vol tijdens de brainstormsessies.

Na een intensieve eerste workshop ronde was het tijd voor een lunch. Hierna ging iedereen weer opgefrist de tweede workshopronde in. Opnieuw was dit zeer nuttig: er ontstonden veel goede ideeën en ervaringen werden gedeeld. Ter afwisseling van deze diepgaande workshops was het na de koffiepauze tijd voor een luchtiger onderwerp.

Genealogiedag

De projectleider van het televisieprogramma Verborgen Verleden, Jan van Holsteyn, gaf een kijkje in de keuken van het historische programma. Zo legde hij onder andere uit dat het programma gebaseerd is op het BBC programma Who do you think you are? In elke aflevering van Verborgen Verleden wordt de kijker meegenomen in de zoektocht naar de geschiedenis en stamboom van een bekende Nederlander. Van Holsteyn legt uit dat het hierbij niet alleen belangrijk is dat er iets te vinden is van zo’n persoon, maar vooral ook dat de BN’er in kwestie inlevingsvermogen heeft, zodat hij zich kan voorstellen hoe zijn voorouders leefden en wie zij waren. Daarbij is het ook gewenst dat de BN’er ad rem is zodat de natuurlijke reactie op ontdekkingen kan worden vastgelegd op camera.

Ondertussen werden de ideeën die tijdens de eerdere workshops waren geopperd, geordend zodat na het verhaal van Van Holsteyn Picturae’s project engineer Robert Tiessen een presentatie kon geven over de doorontwikkeling van Memorix Maior Genealogie. Uit de workshops van de beheeromgeving door Picturae’s product specialist David Thornley zijn ruim tien goede ideeën ontstaan. Deze ideeën hadden betrekking op het verbeteren van de software, waarvan er vijf uitblonken. Uit de workshop over de publiekskant, door Picturae’s lead developer Daniël Smink, kwamen ruim 15 innoverende ideeën naar voren. De top vijf van beide workshops worden de komende maanden ontwikkeld en samen met de klant getest in een klankbordgroep.

Al met al was het een zeer productieve bijeenkomst. De ideeën vlogen over en weer en uit de dag kwam duidelijk naar voren dat zowel de archieven als Picturae wijzer zijn geworden van deze gedachte-uitwisseling. Een bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is!