‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
28feb

Picturae’s AV presentatie in Brussel geslaagd

Afgelopen donderdag 21 februari hielden we een informatieve bijeenkomst over het digitaliseren van film, video en audio materiaal. Picturae’s AV specialist Jean-Pierre Sens ging in op de vraagstukken rondom AV digitalisering: Wat heb ik precies in huis? Hoe kan ik het bekijken? Hoe kan ik het beoordelen en bekijken? Hoe onderscheid ik originelen van kopieën?

“Vaker vernemen we van onze klanten dat men over een AV collectie beschikt zonder precies te weten wat er op de banden en cassettes staat. Picturae kan bepaalde toestellen uitlenen waarmee men eerst kan kijken en luisteren wat er op de tapes staat.”

Jean-Pierre Sens heeft al ruim tien jaar ervaring met het digitaliseren van audio visuele media. Omdat de identificatie en verwerking van dit soort materiaal en het verwerkingsproces vaak onderbelicht blijft op erfgoed seminars koos Sens voor een heel praktische benadering. Vertelde Sens niet alleen over het digitaliseringsproces en de valkuilen, maar liet hij het simpelweg zien. Deze praktische benadering viel in de smaak bij de aanwezigen: men waardeerde de praktische invalshoek.

Sens maakte van twee lange tafels een soort audio visueel museum. Een selectie audio- en videoapparaten uit de jaren ’70 en ’80 en stapels met banden en cassettes werden op de tafels uitgestald. Sens gebruikt dit materiaal voor zijn digitaliseringsmethode. Diverse oude videoformaten werden tijdens de presentatie werkend gedemonstreerd. Het oudste spelende videoformaat dat werd getoond dateerde uit 1972.

Hoewel de nadruk van de bijeenkomst lag op het tonen van de praktische kant van het digitaliseringsproces, werd ook duidelijk wat het belang hiervan is. Slechts 1,5 procent van het Europese filmerfgoed is gedigitaliseerd. Eurocommissaris Neelie Kroes vindt dit een slechte zaak: “Europa heeft hart voor cultuur en het kloppend hart van cultuur is film.” Een van de aanwezigen verduidelijkt dit: “Een structurele inventaris van AV-materiaal is er nog niet. We kijken daarvoor uit naar het Vlaams Instituut voor digitale Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA)”.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat Picturae een oplossing kan bieden voor het digitaliseren van film, video en audio materiaal. Sens licht dit toe: “Vooral audio en video zijn prioritair om te gaan digitaliseren. De toestellen om deze dragers om te gaan zetten zullen in de toekomst enkel maar schaarser worden, waardoor het moeilijker zal worden om ze nog gedigitaliseerd te krijgen.”