‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
13sept

Brabants Historisch Informatie Centrum neemt deel aan VeleHanden

Na Stadsarchief Amsterdam legt ook het Brabants Historisch Informatie Centrum zich toe op het toegankelijk maken van militieregisters via VeleHanden. Vrijwilligers helpen via dit project vanuit huis mee om de registers te indexeren op onder meer naam, geboortedatum en geboorteplaats. Op deze manier komt de informatie voor een breed publiek beschikbaar. Zeventien andere archiefdiensten uit het hele land hebben inmiddels hun militieregisters op VeleHanden geplaatst. Dit project voor het BHIC is echt een voorbeeld van een Picturae-project. Naast de crowdsourcing tool VeleHanden wordt ook gebruik gemaakt van de digitaliseringsdiensten van Picturae. Hierdoor worden de circa 24.000 documenten snel en zorgvuldig digitaal toegankelijk gemaakt.

Militieregisters

In militieregisters werd de administratie bijgehouden van alle mannen die werden opgeroepen voor de dienstplicht. In 1811 werd bepaald dat op iedere 100 inwoners één militielid moest worden aangewezen. Door een tekort aan vrijwilligers werd er geloot en dit werd bijgehouden in lotingsregisters. Later gold de militaire dienstplicht voor alle mannen vanaf 18 jaar. Tot 1941 werden registers opgemaakt van alle jongemannen die werden opgeroepen voor de dienstplicht.

Picturae | Vele Handen

VeleHanden

VeleHanden zet zich in om de geschiedenis van alle Nederlanders op internet te krijgen zodat een groot publiek er gebruik van kan maken. Vrijwilligers kunnen vanuit huis de bronnen indexeren om zo mee te helpen aan de digitale beschikbaarstelling. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden op de site. Ervaring is niet nodig, passie voor het verleden wel.

BHIC

Het Brabants Historisch Informatie Centrum is werkzaam in de provincie Noord-Brabant, en dan met name in zeventien gemeenten en twee waterschappen. Het BHIC is hét centrum voor genealogie en geschiedenis in Brabant. Men beheert er ruim 1.500 archieven en collecties, wat neerkomt op bijna 30 kilometer papier en perkament! Het BHIC is niet alleen bedoeld voor particulieren, maar ook voor organisaties, instellingen, gemeenten, waterschappen en provinciale instellingen met al hun vragen op het gebied van archieven en cultuurhistorie.