‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
09jan

Museummedaille uitgereikt aan Rudi Ekkart

Tijdens de opening van de verrassingstentoonstelling 'Portret in Portret' van het Dordrechts Museum op 8 december 2012 is de Museummedaille bij Koninklijk Besluit uitgereikt aan Prof. Dr. Rudi Ekkart, scheidend directeur van het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie). De "Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen" werd uitgereikt door Minister van OCW Jet Bussemaker.

Museummedaille Rudi Ekkart
Huib Kooyker | Dordrechts Museum

De Museummedaille geldt als een van de oudste Neder- landse onderscheidingen en werd uitgereikt in verband met Ekkarts afscheid als directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

"Naast deskundigheid, volhardendheid en inzet, is de persoonlijke betrokkenheid van de heer Ekkart leidend - in álles wat hij heeft gedaan om het Nederlandse kunstbezit te verrijken. De Museummedaille wordt uitgereikt als dank voor zijn uitzonderlijke verdienste ten behoeve van de Neder- landse museale collecties", aldus Minister Bussemaker.

De medaille werd uitgereikt tijdens de openingsbijeenkomst van 'Portret in Portret'. Dit is een overzichts- tentoonstelling van de Hollandse en Vlaamse portretkunst. De tentoonstelling bevat werken van grote namen als Frans Hals, Anthoney van Dyck, Charley Toorop en Anton Corbijn. Bij de opening van de tentoonstelling  werd ook het portret van Ekkart gepresenteerd dat Urban Larsson maakte in opdracht van het RKD. Ook in dit portret is uiteraard weer een portret te zien, van de hand van Johann Peter Berghaus (1810-1872).

Rudi Ekkart heeft zich jarenlang op vele manieren ingezet voor Nederlandse musea. Daarnaast droeg hij bij aan vele onderzoeksprojecten. Zijn directeurschap van de RKD combineerde hij met bestuurs- functies bij culturele organisaties zoals de Vereniging Rembrandt, de Mondriaan Stichting en het bestuur van het Letterkundig Museum. Als voorzitter van de 'Commissie-Ekkart' gaf hij leiding aan het onderzoek naar in de Tweede Wereldoorlog geroofde kunstwerken en adviseerde over teruggave. Daarnaast werkte hij mee aan tal van (internationale) tentoonstellingen.