‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
24nov

Reuvensdagen primeur Erfgoedsuite

De 42ste Reuvensdagen vonden afgelopen weekend in Ede plaats. Dit is het landelijke, jaarlijkse archeologische congres van Nederland. Tijdens dit tweedaagse programma kwamen onderwerpen aan bod als het laat-prehistorisch onderzoek in het afgelopen decennium, de Romeinse Limes als werelderfgoed en militair erfgoed.

Erfgoed Nederland

Picturae’s archeologisch specialist Rein van ’t Veer was aanwezig op de Reuvensdagen. Wat hem vooral aansprak was de vernieuwde archeologische thesaurus die tijdens de ronde tafel van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) werd gepresenteerd. In deze thesaurus, Erfgoedsuite, zijn gestructureerde verzamelingen van begrippen binnen het Cultureel Erfgoed in Nederland te vinden. Het doel is om in dit netwerk zo veel mogelijk basisinformatie te verzamelen. Denk hierbij aan zaken als begrippen voor de archeologie, het gebouwd erfgoed en het cultuurlandschap.