‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
23dec

22e deelnemer AlleFriezen.nl

Verwelkomde Pictura kort geleden nog de 21e deelnemer van AlleFriezen.nl; deze week diende alweer de 22e deelnemende gemeente zich aan. Gemeente Heerenveen laat begin volgend jaar de genealogische registers door Pictura scannen, zodat deze aan de database van AlleFriezen.nl kunnen worden toegevoegd.


De websiteAlleFriezen.nl is een door Pictura ontwikkelde website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw.


AlleFriezen.nl streeft er in eerste instantie naar alle gegevens uit de openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) beschikbaar te stellen en het mogelijk te maken om alle akten die bij de gepresenteerde gegevens horen te bekijken. AlleFriezen.nl is daarbij afhankelijk van (financiële) medewerking van de Friese gemeenten. Op termijn moeten de gegevens uit de burgerlijke stand worden aangevuld met gegevens uit overige brondocumenten, zoals het bevolkingsregister.


Momenteel zijn alle geboorte- (1811-1902), huwelijk- (1811-1922) en overlijdensregisters (1811-1942) van een groot aantal gemeenten van de provincie Fryslân te raadplegen.


SuccesOpnieuw blijkt het succes van de genealogie site voor mensen met Fries bloed. Met de registers van 22 van de 31 gemeenten straks online wordt de online genealogische geschiedenis van de Friezen steeds completer. De website is al een wereldwijde hit gebleken, getuige de aandacht die de regionale en landelijke kranten aan het project besteedden.


www.allefriezen.nl