‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
30sept

Erfgoed van de oorlog; een digitale tentoonstelling

Een themasite over de Tweede Wereldoorlog in Noord Holland. Pictura realiseerde het in opdracht van het Regionaal Archief in Alkmaar. De ruim 23.000 stukken tellende collectie van  oorlogsdocumentatie van het Regionaal Archief is door Pictura gedigitaliseerd en gepubliceerd op een website. Deze site is in verschillende thema’s opgedeeld en zo is een soort digitale tentoonstelling ontstaan, waarbij de bezoeker op zijn eigen wijze door de collectie heen kan gaan. 

De collectie

Stadsarchivaris Th. P.M. Wortel, van het archief van Alkmaar,  deed in 1945 een oproep om bewaard gebleven illegale bladen, bulletins, circulaires en pamfletten uit de oorlogstijd aan het gemeentearchief af te staan. Dit vormde de basis voor een uiteenlopende verzameling van materialen uit de Tweede Wereldoorlog, de Collectie Oorlogsdocumentatie. Het unieke karakter van de verzameling vormde aanleiding voor het programma Erfgoed van de Oorlog van het Ministerie van VWS om het Regionaal Archief een subsidie te verstrekken.Zo kon het  materiaal van de Tweede Wereldoorlog gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt worden. 

Digitale tentoonstelling met een persoonlijk karakter

Het materiaal op de website is uiteenlopend. Zo zijn er interviews te beluisteren met oud-verzetsstrijders en korte films uit de oorlogstijd te zien. Ook is er veel beeldmateriaal te vinden, in de vorm van foto’s en pamfletten. Deze afbeeldingen zijn van hoge kwaliteit en kunnen in de viewer tot in de kleinste details worden bekeken.  Bijzonder zijn de kaarten van de Atlantikwall en de persoonlijke memoires van bijvoorbeeld oud-verzetsstrijders. Ook is de verzetskrant De Vrije Alkmaarder in zijn geheel gedigitaliseerd en met behulp van een krantenviewer online te raadplegen. Doordat de bezoeker in de gelegenheid is persoonlijke herinneringen of andere reacties achter te laten, krijgt de site een persoonlijk karakter.

De collectie oorlogsdocumentatie van het Regionaal Archief Alkmaar is te vinden op: http://wo2.archiefalkmaar.nl/