‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
26feb

Kaart Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam gescand

Vanaf 1929 ontwierp stedenbouwkundige en hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling van de Dienst Publieke Werken Cornelis van Eesteren (1897-1988) het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP). Het was onbekend dat er van dit plan een grote overzichtskaart bestond, maar op 24 december 2008 werd deze gevonden in een hoekje op de zolder van het oude Gemeentearchief aan de Amsteldijk. De kaart (216x270 cm), die in zeer slechte staat was, is van groot historisch belang.

Pictura heeft op locatie in Amsterdam een studio gebouwd waar de kaart in zijn geheel gescand werd. Met een scannercamera werd de kaart op ware grootte tot in het kleinste detail (300 dpi) opgenomen. Geheel nieuwe technieken, ontwikkeld door Pictura, moesten ervoor zorgen dat het proces vlot verliep. Van het op de millimeter planparallel scannen tot het stitchen van de onderdelen: het project duurde twee volle dagen en we zijn meer dan trots op het resultaat.

 

Over de kaart en de restauratie:De immens grote kaarten werden gebruikt om plannen te presenteren aan het stadsbestuur. Op de kaart werden de functies wonen (in tinten rood), werken (beige/bruin), recreatie (groen) en verkeer (geel) aangegeven. Naar de visie van de belangrijkste  stedenbouwkundigen van zo’n tachtig jaar geleden moesten deze  van elkaar gescheiden worden, maar tegelijkertijd voor een ieder bereikbaar zijn. Zo zien we bijvoorbeeld dat de functie recreatie (Amsterdamse Bos en sportvelden) de stedelijke gebieden ver inloopt. De kaart bevond zich in een zeer slechte staat: scheuren, gaten, craquelé en delen van de verf waren afgebladderd.  In 2009 werd een subsidie tot restauratie toegekend door de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting. Hierdoor kon al in april 2009 met de restauratie begonnen worden. Deze werd begin december jongstleden afgerond. Hiermee is het behoud van deze historisch belangrijke kaart, voor de komende decennia veiliggesteld.

Het Algemeen Uitbreidingsplan is venster nummer 38 van de Canon van Amsterdam.

 

 Detail van de kaart voor restauratie

 

 

Bron: http://www.amsterdam.nl

De website van het Stadsarchief: http://stadsarchief.amsterdam.nl/home.nl.html

Zie verder:Vincent van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam: geschiedenis en ontwerp, Rotterdam, Den Haag 1993.Marc Hameleers, Kaarten van Amsterdam 1866-2000, Gemeentearchief Amsterdam 2002Marc Hameleers, Het monnikenwerk van een stadsplanner, Ons Amsterdam, januari 2010

 

Gepubliceerd: 26-02-2010