‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
03sept

Bergen op Zoom laat alles zien

 

Historisch Centrum Het Markiezenhof te Bergen op Zoom laat de wereld zien wat ze in huis heeft. Vanaf dinsdag 2 september 2008 kun je onder andere historische kaarten bestellen of je familiestamboom uitzoeken. Picturae scande meer dan 400 meter archiefmateriaal en maakte dit raadpleegbaar via de site http://www.markiezenhof.nl/.

'Dit is het grootste project in Nederland ooit. Archiefdiensten digitaliseren wel vaker hun materiaal, maar nog nooit zo massaal in één keer.' Frieke Hazendonk, Hoofd Archiefdienst.

In de Bergen op Zoomse Bode verscheen een uitgebreid artikel. Het artikel kunt u bekijken via de volgende link: (Bergen op Zoomse Bode - 27 augustus 2008)

En ook was er aandacht in BN de Stem. Zie link: (BN De Stem - 3 september).