‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
04juli

Drie miljoen scans voor Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam is al geruime tijd bezig met het digitaal ontsluiten van haar archieven. In de Archiefbank maakt het 32 kilometer aan archief op internet beschikbaar. Het spreekt voor zich dat het niet haalbaar was dat immense archief integraal te digitaliseren; het Stadsarchief ontwikkelde een systeem om archiefstukken on demand te laten scannen. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat enkel de delen waarvoor ook daadwerkelijk interesse bestaat gedigitaliseerd worden. Van groot belang is dan wel dat de archiefstukken die online worden aangevraagd zeer snel daadwerkelijk beschikbaar zijn - een scantraject met een zeer korte doorlooptijd is vereist. Dat traject verzorgt Pictura, die elke week voor het Stadsarchief zo'n 10.000 archiefstukken scant.

Halverwege de maand juni van 2008, bereikte de online archiefbank een totaal van drie miljoen scans - een indrukwekkende mijlpaal!