‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
14nov

Officieel in gebruik: De digitale tafels

Onlangs zijn de drie digitale tafels van Erfgoed Rijssen Holten officieel in gebruik genomen.  Pictura maakte op verschillende fronten een belangrijk deel uit van dit project.

In 2008 ontstond het idee om het historisch materiaal van de Oudheidkamer Hoolt’n, de Oudheidkamer Riessen en de gemeente Rijssen-Holten voor de volgende generaties te bewaren op een manier dat het voor iedereen digitaal toegankelijk is. Via maatschappelijke stages zijn scholieren op stap gegaan en hebben bij bewoners van de Diessenplas de nodige informatie over foto’s uit een ver verleden gekregen. Deze bewoners konden vaak ook achtergrondverhalen bij de foto’s vertellen.de digitale tafel van Rijssen-Holten in actie

Eigentijdse presentatie

Met behulp van de digitale tafels en de nieuwe website van Erfgoed Rijssen-Holten worden de historische collecties van de samenwerkingspartners op een eigentijdse manier gepresenteerd. Zo raakt een breed publiek geïnteresseerd in de geschiedenis van de gemeente Rijssen-Holten en worden deze mensen uitgenodigd en uitgedaagd deze collecties te bekijken, te doorzoeken, te gebruiken en met informatie aan te vullen zodat de historische verhalen ook voor de toekomst bewaard en beschikbaar blijven.

Voorwaarde voor het realiseren van dit doel is dat de diverse doelgroepen met elkaar in gesprek raken. Om dit te bereiken worden zogenaamde digitale tafels ingezet bij de beide oudheidkamers en in het gemeentehuis. Buurten, straten en buurtschappen worden uitgenodigd om rond de tafel over vooraf op de groep afgestemde thema’s te praten. De digitale tafels vervullen als het ware de functie van de schoenendoos met oude foto's.

Mijn Erfgoed

Door de digitale tafels, die voor jong en oud een boeiende informatiemedium zijn, maar ook door de website, wordt het verleden voor de toekomst vastgelegd. In ‘Mijn Erfgoed’ wordt een eigen omgeving gecreëerd, waardoor bijvoorbeeld het opzetten van een stamboom mogelijk wordt. De nieuwe zoekmachine zoekt zowel foto’s, aktes, als in alle krantenartikelen.

Pictura deed het scanwerk voor het project, ontwikkelde de nieuwe website www.erfgoedrijssenholten.nl met daarin een beeldbank en een krantenviewer en het onderdeel 'Mijn Erfgoed', richtte Memorix Maior in als collectiebeheersysteem en ontwikkelde het zoeksysteem voor de digitale tafels.