‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’

Steeds sneller en steeds exacter

Naam: Tim Zaman
Geboren: Heiloo, 1988
Opleiding: Werktuigbouwkunde, studeert af in bio-robotica
Nu: Automatisering kwaliteitsbeheer en werken aan de ultieme kopie middels 3D-scanning.

Wie zijn kinderen reeds op zeer jonge leeftijd veel lego voorschotelt, vergroot de kans op een (werktuig)bouwkundige. Tim is daar een voorbeeld van. Hij doet al vanaf zijn middelbare schooltijd ervaring op in het bedrijf van zijn vader.

Tim heeft zich gestort op de oplossing van de paradox 'sneller werken met behoud van hoge kwaliteit', door de kwaliteitsbeheersing en –controle mede te automatiseren. Maar –om de ultieme kopie te realiseren- gaat hij zich ook bezighouden met 3D-scanning, onder meer van een schilderij van Rembrandt van Rijn, het Joodse Bruidje, in het Rijksmuseum.

Oog

"Afgezien van bouwen, ben ik ook heel erg geïnteresseerd in beeld. Alles wat je ogen kunnen zien en sensoren kunnen waarnemen. Binnen mechanical engineering heb je robotica waarvan sensing deel uitmaakt. Het oog is de sensor bij uitstek.''

Metamorfoze

"Hier bij Picturae zijn we natuurlijk heel erg bezig met de kwaliteit van uiteindelijke beelden. Om die kwaliteit te borgen, hanteren we zeer strenge richtlijnen die zijn opgesteld door Metamorfoze, een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en het Nationaal Archief.''

Tijdrovend

"Het komt erop neer dat we het proces van die kwaliteitsbewaking versnellen, zonder de strenge Metamorfoze-eisen los te laten. Eerst deed je dat aan de hand van vijf opnames die ieder apart moesten worden uitgelezen om te beoordelen of de juiste kwaliteitswaarden werden bereikt. Noodzakelijk maar tijdrovend.''

Plop

"Wij hebben bedacht om de verschillende testtargets, aan de hand waarvan de verschillende kwaliteitsaspecten als scherpte, kleur, uitlichting worden vastgesteld, in één opname vast te leggen. Je gaat met die opname naar de website en meld je aan bij het project waaraan je werkt, je sleept de betreffende opname erop, tien seconden wachten en... plop. Je krijgt meteen terug wat de kwaliteit is van die opname. De resultaten zijn gekwantificeerd en worden afgezet tegen de Metamorfoze-eisen. In één keer weet je dus... is het goed of is het fout en als het fout zit, om welk aspect gaat het dan?''

Kleuren

"Ik ben met een heel leuk ander project bezig; samen met Joris Dik van de TU Delft die bekend staat om zijn Xray-fluorescentie techniek. Dwars door schilderijen heenkijken om te zien wat voor kleuren er achter de oppervlakkig zichtbare kleuren schuilgaan. In een spin-off van dat onderzoek zijn we een 3d-scanner op microschaal aan het ontwikkelen om mogelijk deze zomer bij Het Joodse Bruidje van Rembrandt van Rijn exact te kunnen achterhalen hoe de verfstreken lopen.''

2D

"Dat alles leidt straks tot de ultieme reproductie waarbij je zelfs op microniveau niet meer het verschil kunt zien met het origineel. Tot nu toe verbleven we op 2D-niveau. Elke kunsthistoricus kan zien wanneer iets een print is maar als je slim dikte kan aanbrengen in je kopie, ben je weer een stap verder.''

Van Gogh

"We zijn nu exact tot op kleurniveau, maar mensen als Van Gogh en Vermeer brachten soms reliëf aan op het platte vlak. Dat voegt, hoe minuscuul ook, toch iets wezenlijks toe aan het werk. Om heel, héél precies te kunnen kopiëren moet je dat aspect uiteindelijk volledig mee zien te nemen. Dat is weer een geweldige uitdaging natuurlijk.''

Nachtwachten

"Het is niet zo dat als je binnenkort tien Nachtwachten naast elkaar hangt, je het origineel er niet meer kan uithalen. Toch is het wel de bedoeling om daar zo dicht mogelijk bij te komen. Met je digitale kopie telkens een stapje dichter bij het analoge origineel komen. Dat is toch leuk. Of niet dan?''