‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
Scanning on demand
Picturae

Scanning on demand

Picturae kan een maatwerk Scanning on Demand proces verzorgen. In basis is het een afspraak tussen een collectiebeheerder en Picturae om over een langere periode met regelmaat digitalisering uit te voeren. De manier waarop er invulling aan dit concept wordt gegeven is zeer flexibel maar altijd gebaseerd op een goede samenwerking.

Winst

Een Scanning on demand overeenkomst biedt veel voordelen ten opzichte van losse projecten. Voor zowel de klant als Picturae levert het tijdswinst, kostenbesparing en een stuk zekerheid over het resultaat op de lange termijn op. Doordat er heldere afspraken worden gemaakt is de werkwijze voor beide partijen altijd duidelijk. De afgesproken workflow wordt periodiek herhaald. Beide partijen genieten van het gemak van de kwaliteitsafspraken, vaste contactpersonen, vaste prijsafspraken en een regulier transportproces.

Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam heeft het proces zo ver geperfectioneerd dat de publieksaanvragen direct via scanning on demand worden afgehandeld. Wekelijks worden twee karren vol archiefmateriaal door Picturae bij het Stadsarchief Amsterdam omgeruild. Na twee weken ontvangt het archief de digitale bestanden. Deze zeer efficiënte werkwijze wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van barcodes door het archief en een volledig geautomatiseerde workflow bij Picturae. Dit jaar zullen op deze manier ruim 750.000 beelden worden toegevoegd aan de digitale collecties van het Stadsarchief.

Legermuseum

Voor het Legermuseum in Delft vindt er maandelijks transport plaats van uiteenlopende types originelen. Omdat er van te voren met het Legermuseum afspraken zijn gemaakt over de manier waarop elk type behandeld moet worden, kan dit materiaal direct worden verwerkt. De werkinstructies staan immers al klaar. Op deze manier groeien de verschillende digitale collecties van het Legermuseum evenredig.