‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
Memorix Maior

Cursus Memorix Maior: aanvullende modules

De cursus Memorix Maior: aanvullende modules gaat in op het gebruik van de modules Scanning-on-Demand, GEO, Monumenten, Bouwvergunningen en de One click subtenant. Tijdens de cursus krijgt u ook een rondleiding over de digitaliseringsafdeling van Picturae.

Memorix Maior

Scanning-on-Demand

In het onderdeel Scanning-on-Demand gaan we in op de werking van het registratiesysteem. Ook lichten we toe hoe u kunt werken met het goed- en afkeuren van verzoeken, hoe u de scanning in gang kunt zetten en hoe u opdrachtformulieren genereerd.

GEO Module

Tijdens dit onderdeel leggen we u uit hoe u op basis van coördinaten uw digitale collectie kunt koppelen aan geografische kaarten, eventueel Google Maps of Google Streetview.

Bouwvergunningen

De module Bouwvergunningen gaat in op de collecties bouwvergunningen. Het onderdeel richt zich op beheerders van dit soort collecties. Met bijzondere aandacht voor het beheren van de scans van de vergunningen en het op efficiënte wijze beschrijven van de vergunningen.

One click subtenant

Tot slot gaan we in op de mogelijkheid om een beperkte Memorix omgeving klaar te maken voor instellingen die voor een specifieke onderdeel van Memorix toegang tot het collectiebeheersysteem dienen te hebben. Denk hierbij aan heemkundekringen of vrijwilligersverenigingen die slechts beperkte toegang nodig hebben.