‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
29nov

Samen

We staan er zelden bij stil, maar ook thema’s als daten, de uitgaansscene en relaties zijn onderwerpen voor wetenschappelijke analyses. De Radboud Universiteit is recent in samenwerking met het Meertens Instituut een project gestart om amoureuze gebruiken in Nederland te digitaliseren en te onderzoeken.

Darwin Bell

Al sinds 1931 is het Meertens Instituut bezig met het sturen van vragenlijsten naar informanten in Nederland en Vlaanderen om meer inzicht te krijgen in de volkskunde. In 1971 verspreidde het instituut vragenlijst nummer 40 om meer te weten te komen over verkering en verloving. Hierin stelden de onderzoekers vragen over de manier van kennismaken, verkering en verloving. Het Meertens Instituut en de Radboud Universiteit digitaliseerden – met hulp van vrijwilligers -  deze vragenlijst.


Onderzoekster Hilde Bras wil deze vragenlijst combineren met recent beschikbaar gekomen grote databestanden met individuele gegevens over levenslopen (Historische Steekproef Nederlandse Bevolking- HSN) en met sociaal-economische en demografische gegevens op gemeenteniveau (Historische Databank Nederlandse Gemeenten- HDNG). Ze wil hiermee een completer beeld van vrij- en verlovingspatronen creëren.

Het onderzoek gaat over de Nederlandse gemeenschap en wordt ook door leden van de gemeenschap mogelijk gemaakt. Vrijwilligers hebben alle 220 vragenlijsten gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en geïnteresseerden.

De eerste resultaten van de vragenlijst over de vrijage-gebruiken worden eind zomer 2013 verwacht. Met het toegankelijk maken van deze vragenlijsten zal een schat aan informatie beschikbaar komen.

Vera Weterings