‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
13nov

Veel

De eerste week van november was er een van de grote getallen in de nieuwe media. De foto waarop we Barack Obama zijn vrouw Michele zien omhelzen – verspreid nadat bleek dat hij was herkozen als president - is ruim drie miljoen keer ge-liked op Facebook en bijna 700 duizend keer ge-retweet. En op het sociale fotonetwerk Instagram posten gebruikers meer dan 1,3 miljoen foto's van de orkaan Sandy zoals die over New York en New Jersey raasde.

 Barack en Michelle Obama
Scout Tufankjian | Obama for America

De cijfers laten geen nieuwe ontwikkeling zien, maar ze zijn wel een harde vuistslag op tafel ter bevestiging van het belang van nieuwe media, en dan vooral van wat we noemen sociale media. Waar een campagneteam in het verleden alles op alles zette om een goede foto op de voorpagina van een krant te zetten, komt de nadruk nu vooral te liggen op het creëren van een zo groot mogelijke groep volgers op een eigen kanaal.


Bovendien kunnen we vaststellen dat mensen steeds makkelijker de rol op zich nemen van vastlegger van belangrijke momenten. Over een gebrek aan bronnenmateriaal zal de toekomstige historicus niet meer hoeven te klagen. Wat gaat dat betekenen voor de verbeelding in de toekomst, nu er van steeds meer momenten foto's en films beschikbaar zijn?

Edie Peters