‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
12nov

Majesteit

Het schilderij heet 'H.M.', is vervaardigd door de wereldberoemde Belgische kunstenaar Luc Tuymans en hangt bij de hoofdingang van het medio september heropende Stedelijk Museum in Amsterdam.

H.M. - Luc Tuymans
Luc Tuymans

Tuymans: 'Voor mij lag er een uitdaging in het feit dat er een lange traditie bestaat van staatsieportretten en beeltenissen van koninklijke personen en van Koningin Beatrix in het bijzonder. Ik heb gekozen voor een beeld dat niet geposeerd is, en duidelijk een fotografische compositie heeft.'

Recensent Jhim Lamoree in Vrij Nederland: 'Een statige, maar ook kwetsbare, oudere vrouw, weergegeven in bestorven kleuren, om niet te zeggen in een grijsblauwe zweem, met opmerkelijk blauw omrande ogen en koninklijk gevouwen handen. Is dit een vorstin of de tanende macht van een koningshuis? H.M. is kortom gepast kritisch.'

Het Stedelijk Museum: 'In 'H.M.' komt het blauw in de abstractie van de muurschildering op de achtergrond terug in de ogen van de geportretteerde, geaccentueerd door een horizontale donkerblauwe lijn, die de muurschildering van de rest van de muur onderscheidt. De gezichtsuitdrukking van Hare Majesteit komt van veraf streng over, maar is warmer van dichtbij. Het patroon van de vloer is onmiskenbaar dat van de Oranjezaal in Huis ten Bosch.'

Edie Peters

Zie ook het nieuwsbericht hierover.