‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
19dec

Puzzelstukjes

Hoe leuk digitalisering van erfgoed kan zijn, bewijst deze week de Oudheidkundige Dienst van Israël in samenwerking met Google: de Dode-Zeerollen zijn alle op hoog niveau gescand en openbaar gemaakt, zodat iedereen met een internetaansluiting ernaar kan kijken. Voor 1947 wisten we niet van het bestaan, nu kunnen we het wereldwijd van zeer dichtbij bekijken.

Het gaat om geschriften die dateren van de derde eeuw voor Christus’ geboorte, tot twee eeuwen daarna. Het zijn Hebreeuwse, Aramese, Griekse en anderstalige teksten, deels Bijbelverhalen en deels teksten over de gemeenschap van joden die vluchtten tijdens de opstand tegen de Romeinse bezetting. Een bedoeïen deed de eerste vondst in 1947 in een grot in de woestijn van Qumran. Later bleken elf grotten in de buurt een schat te herbergen die sindsdien geldt als dé archeologische vondst van de 20ste eeuw.

Het gevonden materiaal is broos en vaak in stukjes uiteen gevallen. Door het droge klimaat is er wel voldoende bewaard gebleven om uit te pluizen wat de teksten melden. Door de gevoeligheid was het materiaal tot voor kort slechts door enkele gelukkigen te bekijken.

Die situatie is nu drastisch veranderd. De online geplaatste afbeeldingen zijn zowel scans van foto’s die al vanaf begin jaren vijftig kwalitatief zeer goed zijn gemaakt, als nieuwe opnamen met een nieuwe digitale techniek. Het levert een schier oneindige verzameling puzzelstukjes op. Leuk voor rustige momenten tijdens de komende feestdagen.

Jerusalem Post: Group launches digital library of Dead Sea Scrolls

Edie Peters

Ook Picturae maakt door digitalisering voorheen moeilijk te bekijken erfgoed beschikbaar voor een groot publiek: zie bijvoorbeeld de kaarten van De Wit