‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
MOCCA

MOCCA

Universiteit van Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam en Picturae slaan handen ineen voor MOCCA: Modeling Crowdsourcing for Cultural Heritage.

MOCCA

Kunstgaleries, bibliotheken, archieven en musea uit de hele wereld hebben in de afgelopen tien jaar in toenemende mate de mogelijkheden van crowdsourcing ontdekt voor het beschrijven en indexeren van erfgoedcollecties. Wat tot nog toe echter ontbreekt is een goed model om te bepalen welke typen en methodes van crowdsourcing nodig zijn voor welke doeleinden. Dit model is noodzakelijk aangezien crowdsourcing een blijvend onderdeel zal gaan vormen van de werkstroom van erfgoedinstellingen. De Universiteit van Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam en Picturae gaan met het project MOCCA (Modeling Crowdsourcing for Cultural Heritage) een dergelijk model ontwikkelen.

VeleHanden

Crowdsourcing

Deze Engelstalige term wordt in dit verband gebruikt om erfgoedinstellingen aan te duiden die gebruikmaken van de 'crowd', oftewel het grote publiek, voor het verzamelen, beschrijven en beheren van erfgoedcollecties. Dit gebeurt door middel van online platforms waar mensen een bepaalde bijdrage kunnen leveren, zoals www.VeleHanden.nl. Er bestaan op dit moment veel typen crowdsourcing , zoals corrigeren, contextualiseren, verzamelen, selecteren, classificeren, gemeenschappelijk beheren en financieren. Tevens kan crowdsourcing zowel open, semi-gestructureerd en gestructureerd verlopen. Dit komt omdat crowdsourcing verschillende doeleinden kan hebben (arbeidsintensief werk uitbesteden, betrokkenheid kweken of projecten financieren) en vaak specifieke voorwaarden en eisen stelt.

MOCCA

Het project MOCCA – een samenwerking tussen het Centre for Cultural Heritage and Identity van de Universiteit van Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam en Picturae – heeft als doel een model te ontwikkelen voor crowdsourcing binnen de cultureel erfgoedsector. Het project wordt gefinancierd door het Centre for Digital Humanities en het Creative Industry Research Centre Amsterdam van de UvA. Ondanks talloze experimenten op dit gebied bestaat er namelijk nog steeds geen bruikbaar model. Met behulp van dit model zullen het Stadsarchief Amsterdam en andere erfgoedinstellingen makkelijker kunnen bepalen welke vorm van crowdsourcing het meest effectief kan worden toegepast bij de doeleinden van de instelling. Daarnaast zal het model er voor zorgen dat de technische infrastructuur die Picturae en andere creatieve ondernemers voor crowdsourcing projecten bieden, aansluit bij de voorwaarden en eisen die worden gesteld.

Debat

Bovendien zal het model een noodzakelijke, empirisch gestoelde bijdrage leveren aan het academisch debat over de impact van crowdsourcing op de status van culturele erfgoedinstellingen als kenniscentrum. Tot nog toe is dit debat grotendeels theoretisch en ideologisch van aard geweest. Hierin kruisen voorstanders van de democratisering van traditionele kennisinstituten de degens met fervente tegenstanders die vrezen voor het totale verval van expertise. MOCCA zal een gebalanceerde, realistische en op empirisch onderzoek gestoelde evaluatie bieden van de rol van crowdsourcing in de cultureel erfgoedsector waardoor er een beter inzicht komt van de toekomst van kenniscentra en expertise in het digitale tijdperk.

Red een Portret en Maria Austria Instituut

Het model wordt aan de hand van een analyse van het doel, de organisatie, de infrastructuur en de resultaten van twee crowdsourcingprojecten ontwikkelt. Op dit moment werken het Stadsarchief Amsterdam en Picturae samen aan twee crowdsourcingprojecten die zich hiervoor lenen: het project Red een Portret, waarin vrijwilligers wordt gevraagd om portretten van de fotocollectie van Jacob Merkelbach te beschrijven en identificeren of een bedrag te doneren, en het project waarin de fotocollectie van het Maria Austria Instituut zal worden getagged (geïdentificeerd).

Meer informatie over het project is te vinden op de website van de Universiteit van Amsterdam.