‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
Picturae

Financiering

Het belang van conservering en ontsluiting van cultureel erfgoed is iedereen wel duidelijk. Desondanks blijft de financiering ervan een uitdaging omdat de erfgoedsector traditioneel drijft op subsidiestromen. En die worden steeds smaller. Picturae heeft inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan bij het aanboren van nieuwe bronnen. Samen met de klant kunnen wij alternatieve financiering helpen realiseren.

Nieuwe vormen

Bij financiering wordt al snel gedacht aan de traditionele subsidiestromen. Picturae heeft veel ervaring en kennis op het gebied van alternatieve financiering en helpt haar klanten hier graag mee.

Voorbeelden

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om hardware voor het duurzaam opslaan, ontsluiten en toegankelijk houden van uw digitale collectie te huren. Ook kan het interessant zijn om de eindgebruiker een deel van de financiering van projecten te laten verzorgen. Voor bedrijven die willen dat hun merk in verband gebracht wordt met specifieke collecties van erfgoedinstellingen, zijn er fiscaal aantrekkelijke constructies voorhanden. Daarnaast is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om het grote publiek in te zetten. Dit gebeurde bij het crowdsourcingsproject VeleHanden waarbij het publiek collecties helpt ontsluiten.