‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
Collectiebeheer

Validatie toolkit

Is uw collectie correct beschreven? Kloppen de ingeklopte genealogische metadata met de gegevens die op uw digitale collectie te vinden zijn? Picturae biedt u nu de mogelijkheid om gemakkelijk en snel uw metadata te controleren en op te schonen.

 

Memorix Maior
Picturae

Validatie toolkit

Met een validatie toolkit in Memorix Maior kunt u eenvoudig een overzicht krijgen van onjuiste metadata, zodat u uw metadata kunt verbeteren. Dit overzicht is te filteren op soort akte en vanuit het overzicht kunt u direct de metadata bewerken. Ook wordt er bij het opslaan van nieuwe metadata een melding gegeven als bijvoorbeeld het datum- of achternaamveld onjuist ingevuld lijkt te zijn.

Controle op datumvelden

Een dertiende maand of een aktedatum voor de geboortedatum zijn fouten die in metadata kunnen voorkomen. Met de validatie tool wordt gecontroleerd of de ingevoerde datum kloppend kan zijn. Zo kan er onder andere gecontroleerd worden op:

 • Valide datum (Dus geen 30 februari of een niet bestaande maand)
 • Geboorte- of overlijdensdatum eerder dan de akte
 • Overlijdensdatum eerder dan de geboortedatum
 • Is de datum niet groter dan de huidige datum (bijv. 8195 i.p.v. 1895)
 • Valt een akte datum binnen de periode van een register

Ook kan gecontroleerd worden op opvallende zaken die mogelijk kunnen wijzen op foutieve metadata, denk hierbij aan:

 • Persoon ouder dan 100 jaar
 • Bruidegom jonger dan achttien jaar
 • Bruid jonger dan zestien jaar
 • Leeftijdsverschil tussen bruid en bruidegom meer dan twintig jaar
 • Geboorte- of overlijdensdatum en aktedatum meer dan x dagen uit elkaar bij geboorte- of overlijdensakten

Controle op achternaam

Bij het inkloppen van namen kan er een tikfout gemaakt zijn. U kunt deze nu eenvoudig terugvinden. We kunnen namelijk controleren of een persoon waarvan de ouders ook genoemd worden dezelfde achternaam heeft als de vader of de moeder. Denk bijvoorbeeld aan een check bij een trouwakte waarbij gekeken kan worden of de achternaam van de bruid gelijk is aan de achternaam van de vader van de bruid of een geboorteakte waarbij gecontroleerd wordt of de achternaam van het kind gelijk is aan de achternaam vader of moeder. Daarnaast kan gecontroleerd worden op het ontbreken van een voornaam en achternaam en akten waarbij wel het tussenvoegsel is ingevoerd, maar geen achternaam.

Memorix Maior

Voordelen

Dat de kwaliteit van uw metadata met de validatietool verhoogd wordt, spreekt voor zich. Daarnaast brengt de toolkit nog een aantal voordelen met zich mee:

 • Duidelijke rapportage van correctheid data
 • Vrijwilligers kunnen effectiever werken
 • Valideren kan tijdens en na het invoeren van metadata. Dus ook na imports vanuit andere bronnen en Excel
 • Verlaging foutmeldingen vanuit bezoekers, zorgt voor tijdwinst omdat er minder meldingen te verwerken zijn

Interesse?

Picturae biedt deze validatie toolkit aan voor een bedrag van € 1.500,- excl btw (eenmalig) en structurele kosten van € 500,-. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor de validatie toolkit? Neem dan contact op met r.tiessen@picturae.nl.