‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
17Dec

Wie start het eerste VeleHanden project in België?

Op vrijdag 7 december gaf Pieter Woltjer de aftrap van de maandelijkse reeks In gesprek met... bij Picturae in Brussel. Twintig erfgoedprofessionals trotseerden de eerste sneeuw om te reflecteren over crowdsourcing voor de erfgoedsector. Het project VeleHanden van het Stadsarchief Amsterdam was de inspiratiebron van de dag.

Wat is crowdsourcing?

'Twee weten meer dan één' is een alom bekend gezegde. Crowdsourcing is een fenomeen uit het begin van de 21e eeuw, waarbij een organisatie, van een grote groep mensen oftewel 'the crowd', gebruik maakt. Dit kan zijn voor raad, innovatie, beleid of kennisverrijking. Juist omdat er vanuit de maatschappij zo'n sterke betrokkenheid is bij cultuur, is ook voor de erfgoedsector crowdsourcing een uitgelezen kans.

Wat is VeleHanden?

VeleHanden is zo'n crowdsourcingproject specifiek voor de erfgoedsector. Op VeleHanden kan iedereen helpen archieven online toegankelijk te maken. Doordat de crowd de metadata invult, worden nu bijvoorbeeld Militieregisters en Bevolkingsregisters ontsloten. Het crowdsourcing platform kan door erfgoedinstellingen worden 'gehuurd' en is dus ook in te zetten voor andere projecten.

VeleHanden in cijfers?

  • Leeftijd: 43 % is tussen 50 en 70 jaar
  • Man vs. vrouw: 60 % mannen
  • Nederland vs. buitenland: 12 % uit het buitenland
  • Massaproductie van enkelen vs. vele handen: 5 leden > 10.000 scans, 95 leden     1.000 – 10.000 scans, 314 leden 100 – 1.000 scans
  • Nachtbrakers vs. flexwerkers: Meeste productie: 11 – 16 uur

Is VeleHanden platformonafhankelijk?

Om deel te nemen aan VeleHanden maakt het niet uit met welk beheersysteem je zelf werkt. Het systeem is eenvoudig. Je bezorgt de digitale beelden die je wil laten verrijken met metadata. Ze worden op het VeleHanden-platform gezet en na afloop van het project krijg je een XML-export terug met de metadata en link naar het beeldbestand. VeleHanden staat dus open voor elke erfgoedinstelling.

Moet VeleHanden aangepast worden voor Belgische projecten?

De meningen in de groep waren hier verdeeld. Technisch moet er in elk geval al niet meteen iets veranderen. Maar zouden Belgische vrijwilligers even enthousiast meestappen als hun Nederlandse collega's? Spreekt het beloningsmodel met digitale punten, inwisselbaar tegen bijvoorbeeld downloads, aan? Een eenduidige ja of nee valt uit de discussie niet te concluderen.

The proof of the pudding is in the eating. Enkel een pilootproject voor België op VeleHanden kan hier een eenduidig antwoord op geven. We zullen hier in 2013 werk van maken.

Volgende sessie In gesprek met...

De volgende sessie In gesprek met... zal doorgaan in januari 2013 met als thema 'archeologie'. Wij houden jullie op de hoogte.