‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
17Sep

Project tussen Picturae en CATCHplus leidt tot ontwikkeling OpenSkos

OpenSKOS is een publicatie- en ontsluitingsplatform voor SKOS kennisstructuren. Dit Open Source project (gefinancieerd door NWO, OCW en ELI(PRIMA)) is een opdracht van CATCHplus waarbij de ronde tafel gesprekken tussen drie bedrijven, waaronder Picturae, CATCHplus en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben geleid tot het ontwerpen van een gemeenschappelijke API voor SKOS. OpenSKOS is hier een eerste implementatie van.

RESTful Web Service

OpenSKOS ontsluit SKOS concepten middels een RESTful Web Service. De Web Service kent methodes voor het zoeken en tonen van SKOS concepten en conceptscheme's, waarbij diverse zoekmethodes ondersteund worden en het resultaat beïnvloed kan worden d.m.v. parameters. Naast SKOS elementen kunnen ook semantische relaties worden meegenomen bij het indexeren van SKOS concepten. Ook alternatieve metadata schema's zoals Dublin Core worden ondersteund.

De Web Service kent tevens methodes om geautoriseerde gebruikers/systemen direct kleine en/of bulk wijzigingen door te laten voeren. Zo kunnen instellingen direct vanuit de diverse beheersystemen de gedeelde kennisstructuur updaten. Bij het Instituut voor Beeld & Geluid loopt een traject waarin het interne collectieregistratiesysteem volledig gebruik gaat maken van OpenSKOS om haar referentiestructuur Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven (GTAA) te benaderen. De Web Service is direct geschikt om in een Linked Open Data structuur te gebruiken: elk concept is via een URL te benaderen en uit te drukken in diverse formaten (RDF/XML, JSON en HTML).

OAI-PMH

Om uitwisseling van complete kennisstructuren mogelijk te maken is gekozen om aan te sluiten bij een veelgebruikt protocol voor data-uitwisseling: OAI-PMH. In dit project is zowel een OAI-PMH serviceprovider ontwikkeld om kennisstructuren aan te bieden aan derden, als een OAI-PMH harvester om kennisstructuren van andere bronnen binnen te halen. Er is ook een webbased dashboard ontwikkeld waar deelnemers SKOS structuren kunnen importeren en autorisaties kunnen uitdelen.

Het project is gerealiseerd door het gebruik van de Agile softwareontwikkelingmethodiek Scrum. Samenwerking, communicatie en teamgeest - waarbij de klant integraal onderdeel uitmaakt van het team - zijn hierbij van groot belang.