‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
Metamorfoze
Picturae

Metamorfoze

Metamorfose oftewel gedaanteverwisseling, een begrip dat doet denken aan de Metamorphosen van Ovidius, is in de erfgoedsector ook bekend als het bijna gelijknamige nationale subsidieprogramma Metamorfoze. Doel van het programma is het conserveren en digitaliseren van het papieren erfgoed. Net zoals Ovidius met zijn werk de geschiedenis van de wereld heeft behouden, is Metamorfoze erop gericht om het papieren erfgoed voor de toekomst te bewaren.

Subsidie

Metamorfoze is het Nationaal Programma voor het behoud van het papieren erfgoed en is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. Het programma is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Metamorfoze financiert conserveringsprojecten voor het behoud van archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Binnen het programma zijn voor het conserveren twee trajecten ingericht: Archieven en Collecties (AC) en Boeken, Kranten en Tijdschriften (BKT). Voor meer informatie over deze trajecten kunt u uitgebreide informatie vinden op de website van Metamorfoze.

Criteria

Elke erfgoedinstelling in Nederland kan in aanmerking komen voor een subsidie van het Metamorfoze programma indien aan de criteria van Metamorfoze wordt voldaan. Een van de criteria is de richtlijn Preservation Imaging Metamorfoze: de digitale kopie moet de fysieke en inhoudelijke kenmerken van het origineel zo optimaal mogelijk weergeven. De digitale kopie vervangt immers het origineel doordat deze onttrokken wordt aan gebruik.

Kwaliteit

Picturae is één van de weinige bedrijven die voldoet aan de strenge richtlijnen om Metamorfoze projecten te mogen digitaliseren. Een erkenning die onder andere voortvloeit uit het feit dat wij altijd digitaliseren op de hoogst mogelijke kwaliteit. Echter kunt u ook zonder een Metamorfoze subsidie op één van de drie verschillende kwaliteitsniveaus uit de richtlijnen uw materiaal laten digitaliseren: Metamorfoze, Metamorfoze Light en Metamorfoze Extra Light. Alle digitaliseringssystemen van Picturae zijn standaard ingericht op deze Metamorfoze richtlijnen.