‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
Jessy Visser | Picturae

Algemene Voorwaarden

Download de nu geldende algemene voorwaarden van Picturae. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle leveringen van Picturae, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.